வாசியோகம் கேள்வி பதில்கள்

posted Sep 13, 2014, 9:16 AM by Siddhar Admin
கேள்வி கேட்டவர் - Gopinathan R
(1) கேள்வி
பூரகம்,கும்பகம்,ரேசகம் - இம்மூன்றின் போதும்  மனம் ஒடுங்க மறுக்கிறது..  ஏற்கனவே மனதிற்கு மூச்சை இழுக்கும் வேலையும் நொடிகளை கணக்கு வைக்கும் வேலையும் கொடுத்து உள்ளேன்.."

பதில்

 மனம் ஒடுங்காது . சுழிமுனை திறக்கும்வரை இப்படித்தான் இருக்கும் . கவலை வேண்டாம் ., நெறிபடுத்தலே செய்ய முடியும் ." மூச்சை இழுக்கும் வேலையும் நொடிகளை கணக்கு வைக்கும் வேலையும் கொடுத்து உள்ளேன்.."
 இது சரியான வழி..  . 
 வீட்டில் வாசி யோகா பாடத்தில்  மனம் குவிய மனதை பழக்க த்ராடக, சூரிய யோக சந்திர யோகம் ஆகிய பயிற்சி சொல்லி உள்ளேன் . .பயிற்சி  
பழகி பின் மனம் நெறிப்படும் குவியும். ஆயிரம் நினைவுகள் மறையும்.

(2) கேள்வி

பயிற்சி செய்ய ஆம்பித்த சில நிமிடங்களில்லேயே , அடி வயிறு கலக்க ஆரம்பித்து, மலம் கழிக்க உந்துகிறது.. அபாண வாயுவும் வெளியேறுகிறது.... காலை மற்றும் மாலை பயிற்ச்சி செய்யும் போதும் இது போல நடக்கிறது .

 இது  என் உடலில் உள்ள குறையா? இந்த பயிற்சியின் இயல்பு விளைவா அல்லது நான் முறையாக செய்வதில்லையா..??

குடலை சுத்தம் செய்துவிட்டு அமர்ந்தாலும் கூட இந்த பிரச்சனை இருக்கிறது

இந்த இரு பிரச்சினைகளால் என்னால் பயிற்சியை முழு ஈடுபாட்டுடன் செய்ய முடியவில்லை..

வழி நடத்தவும் குரு இல்லாமலும் தவித்து வருகிறேன்...!!


பதில்

தவறு இல்லை . வாசியோகம் உடல் அழுக்கை போக்கும் . அதன் காரணம்  .கழிவு வெளியேறுகிறது. கவலை வேண்டாம் விட்டு விட்டு செய்வதால் தவறு இல்லை. 
 வீட்டில் வாசி யோகா பாடத்தில் உடல் சுத்திசெய்ய கல்பங்கள் சொல்லி உள்ளேன் , 
செய்து பார்க்கவும் .. உடல் சுத்தி பெற்று வலுபெற்றால் இந்த தொந்தரவு தீரும் .
முடிந்தவரை பயிற்சி தொடருங்கள் .. 
 
 குரு சீடன் உறவு இன்று பொருந்துவதில்லை .  ஆகையால் நான் யாருக்கும் குரு இல்லை .வழிகாட்டி .இன்றைய 
 சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப்ப வீட்டில் வாசி யோகம் பாடம் வடிவமைத்து நீங்களே செய்யும் படி சொல்லப்படுகிறது .
 சந்தேகத்திற்கு பதில் சொல்ல, தொடர்ந்து வழி காட்டி உதவ சித்தர் யோகம் வலைத்தளம் உருவாக்கபபட்டது 
 "குரு இல்லா மாணவர்க்கு . நூலே குரு "என்று சித்தர்கள் சொல்லி உள்ளார்கள் ... அக்காலத்திற்கு நூல் . இக்காலத்தில்  வலைத்தளம் இந்தகுறையை போக்கும் .உங்கள் பயிற்சியை தொடருங்கள். ..

இறைஅருள் பெறுக
   அனபுடன்
 யோகி. வே.இராஜா கிருஷ்ண மூர்த்தி 
Comments