ஜோசியம் பொய்யா? யாத்திரை வீனா?

posted Sep 25, 2014, 6:24 PM by Siddhar Admin   [ updated Sep 25, 2014, 6:25 PM ]
தோஷம் ,பரிகாரம் இதெல்லாம் உண்மையா?
பரிகாரம் செய்தால் தோஷம் போய்விடுமா?
ஜாதகம் கர்மாவால் ஏற்படும் போது கோவிலில் சென்று செயும் பரிகார கள் நமது தோசத்தை போக்குமா?

நாம் கும்பிடும் தெய்வங்கள் , பூஜைமுறைகள் ஜோதிடம் ஆகியவை .
பக்தி யோகா வழியாகும் இது சரியை கிரியை என்ற அனுபவத்தையும் நம்பிக்கையும் சார்ந்தது .
வேதாந்த வழி யாகும் மக்கள் துன்பநிலையில் இருந்து விடுபட்டு மகிழும் படி செய்பவை . இங்கு அறிவை விட அனுபவம் மேலோங்கும் .. இந்த அடிப்படையில் அமைத்தது ஜோசியமும் பரிகாரமும் 

சனி தோசம் போக்க திருனள்ளறு,
ராகு கேது தோஷம் போக்க திரு நாகஸ்வரம் .
நவக்கிரக தோஷம் போக்க சூரியனார் கோவல் ,
குரு பார்வை பெற பட்டமங்கலம், பிச்சண்டர் கோவில்
எல்லா பாவம்களை போக்க காசி , கைலாயம் ,ராமேஸ்வரம்
ஆகிய கோவில்களில் பரிகாரம் பூஜை செய்கிறோம்
நம்ம்பிக்கை உள்ளவர் செய்கிறார் . . இத்தகை யவர் 90% க்கும் அதிகம் . நான்கு பக்கம் துன்பம் வந்தால் நாத்தி கற்கும் தெய்வம் உண்டு .அவரை தவறு என்று சொல்ல முடியாது

நீங்கள் கேட்டது அறிவு சார்ந்தது. அறிவியலை அடிப்படையாக கொண்டது .இது சித்தாந்தம் என்பது . சித்தர் வழி . யோகமும் ஞானமும் சித்தாந்த வழி ... சரியை கிரியை ஆகியவற்றை கடந்தவர்களே சித்தாந்திகள் , யோகிகள் ,சித்தர்கள் . மக்களில் மிக குறைவு ...
உங்கள் கேள்விக்கு சித்தர் களின் பதில் ::
அகத்தியர் சொல்கிறார்

கூறுவேன் லோகதி மா ந்தறெல்லாம்
குறிப்புடனே சொல்லுகின்ற ஜோதிடங்கள்
மாறுதலாம் பொய் யன்றி மெய் யொன்றில்லை


பாடல் 902 5 ஆம் காண்டம் அகத்தியர் பெரு நூல் 12000 தொடக்கி
அதை நிருபிக்க 10 பாடல்கள் பாடியுள்ளர்
அகத்தியர் 912 ஆம் padalil பரிகாரம் சொல்ல்கிறார், அப்பாடல்
.
தேடியாதோர் விதி போலே அமைககும்மபபா
தெளிவு அறிந்த ஞானிகள் தன அறிவரப்ப
நாடியே தேவ வழிபாடு கண்டு
நலமுடனே இருந்தவருக்கு எல்லாம் சித்தி .


கருத்து
ஜோசியம் பொய் . இதை அறிவு உள்ள ஞானி அறிவார்கள் , நீங்கள் செய்த கரியங்களின்படி நடக்கும் .தேவவழிபாடு செய்யுங்கள் . எல்லாம் வெற்றியாகும்

கோவில் குளம் போவதால் வினை தீராது ... பாடல் 837 , அகத்தியர் !2000 காண்டம் 5 பாடல் 837

யாத்திரை தான் போனதினால் ஆவதென்ன
அறிவில்லா கொடுமை
............................................பாடல் 272 அகத்தியர் சௌமிய சகரம் !200